Bronisław Szeremeta Bronisław Szeremeta -
"Człowiek który przeżył..."
 
 
Strona główna
Tablica pamiątkowa
Ucieczka z łagru
Przeżyłem Spassk
Powroty do Lwowa
Pomogła mi wiara
ZWZ we Lwowie
Watażka
Kontakt
Księga Gości
Moje spotkania
 
Bronisław Szeremeta


Powroty do Lwowa
Wydawca: Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie, Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna we Wrocławiu - Wrocław 2003 rok
Konsultant: Teresa Zaniewska
Redaktor: Jacek Króliński
Projekt okładki i skład: MEDIAL Krzysztof Wyszatycki
W projekcie okładki wykorzystano zdjęcia z archiwum autora.
Copyright by Bronisław Szeremeta, 2003
Copyright by Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Aleja Przyjaciół 1/2, 00-565 Warszawa
ISBN 83-913625-4-X
Ksišżka sfinansowana przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną w Warszawie
Druk i oprawa: EUROSYSTEM, ul. Zielińskiego 20, 53-534 Wrocław, tel. (071) 785 09 33

Przedmowa

            Poproszony o napisanie przedmowy do książki "Powroty do Lwowa" przyjąłem tę propozycję bez wahania. Autor jest lekarzem weterynarii i z tego m.in. powodu, dla Jego szacunku piszę wprowadzające czytelnika słowa w inny świat, w świat GUŁ-agu, łagrów, niewoli, konspiracji, tułaczki, ucieczek, które jak się okazało przynosiły krótko trwające sukcesy. Bronisław Szeremeta jest tym Polakiem, któremu udało się przeżyć totalitarny system na nieludzkiej ziemi. Jako dowódca plutonu, złapany wraz ze swoim pułkiem 22 września 1939 r. uniknął Katynia, ukrywając swój stopień wojskowy. Był to znak dla Niego, że musi żyć i walczyć za Polskę. Jego wędrówka, jeńca wojennego przez okolice Krzywego Rogu, Kotłasu w Republice Komi, pobyt w tajdze przy budowie linii kolejowej Kotłas-Workuta wypełniła pierwszy okres tułaczki na ziemi nieprzyjaciela. Misternie przygotowana ucieczka z obozu pracy przyniosła sukces, ale na krótko. Przybywszy jesienią 1940 r. do Lwowa podjął pracę konspiracyjną. Wznowił przerwane wybuchem wojny studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Działał aktywnie w konspiracji. Zadenuncjowany, został aresztowany 5 marca 1945 r. Kolejna próba ucieczki - z więzienia we Lwowie - nie udała się. Postrzelony w bark jest inwalidą wojennym. Kolejne aresztowanie, próba wykorzystania Jego jako świadka w procesie 16 przywódców Polski podziemnej, odmowa, to kolejny tragiczny etap w życiu Autora, zakończony wyrokiem skazującym na karę śmierci. Zamiana kary śmierci na 20 lat katorgi, to następny etap w życiu Bronisława Szeremety wypełniony katorżniczą pracą i 10-letnim pobytem w Kazachstanie, w latach 1946-1956. Wtedy to otrzymał dobrą wiadomość o powrocie do Polski jako repatriant. Ale droga z Kazachstanu do umiłowanej Ojczyzny była długa i długo trwała, bo do 1959 r. Wprawdzie opuścił Kazachstan, ale po drodze były kolejne więzienia i kolejny łagier - w oczekiwaniu na powrót do Polski. Dotarł do Wrocławia, po drodze "zaliczając" kolejne więzienie, już w Polsce, w Łęczycy. Studia ukończył we Wrocławiu w 1960 r., jako 45 letni, umęczony człowiek.
            Życie Autora przez 20 lat było naznaczone katorgą, więzieniami, wyniszczającą pracą, zdeptaniem godności ludzkiej, karą śmierci, kalectwem. Udowodnił, że sowieckim metodom zwalczania przeciwników można przeciwstawić się. Uczynił to jako Polak i Patriota, zasługujący na najwyższe uznanie i szacunek. Swoje przeżycia opisał obiektywnie, wykazując bestialstwo sowieckiego systemu.
            U schyłku Jego życia z korporacyjnym szacunkiem dla Autora i Jego czynów, książkę tę polecam, jako świadectwo okrutności, uczynionych wobec ludzkości w połowie XX wieku w Europie.
 
dr n. wet. inż. Bartosz Winiecki
prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
Warszawa, 17 grudnia 2003 r.
 

pełny tekst do pobrania tutaj (powroty.zip - 1100 KB)
 


Copyright © 2003-2005: Jerzy ociec Lamprecht