Bronisław Szeremeta Bronisław Szeremeta -
"Człowiek który przeżył..."
 
 
Strona główna
Tablica pamiątkowa
Ucieczka z łagru
Przeżyłem Spassk
Powroty do Lwowa
Pomogła mi wiara
ZWZ we Lwowie
Watażka
Kontakt
Księga Gości
Moje spotkania
 
Bronisław Szeremeta


Związek Walki Zbrojnej zwalczany przez NKWD we Lwowie 1939-1941
Wydawca: Fundacja Kresowa "Semper Fidelis" 50-079 Wrocław, ul. Ruska 32/33
Projekt okładki i skład: Ludwik Żelaźniewicz
Copyright by Bronisław Szeremeta
ISBN 83-90387-1-1
Druk: AUH "Pozapol" sp. z o.o. Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 19

Motto:
Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko
bliźniemu swemu

(DEKALOG VIII przykazanie)

OD WYDAWCY

            Oddajemy Szanownym Czytelnikom nową pozycję traktującą o lwowskiej konspiracji w okresie pierwszej okupacji sowieckiej od 17 IX 1939 do 22 VI 1941 r.
            Akcja książki odsłania wysiłek społeczeństwa polskiego na terenie Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej w walce z NKWD, jej perfidnym i zbrodniczym działaniem.

Autor pokazuje z jakimi problemami lwowska konspiracja miała do czynienia, gdyż oprócz wrogich działań występowały stwarzane przez rodaków - trudności organizacyjne na płaszczyźnie personalnej.

Autor na podstawie dokumentów wyjaśnia wiele spraw, które dla niektórych Czytelników wydawać się mogą niezrozumiałe i nierzeczywiste wobec dotychczas panujących i utartych informacji i opinii. Książka na pewno wzbudzi wiele dyskusji i kontrowersyjnych uwag, ale jest ona potrzebna do przedstawienia prawdy historycznej.
 

pełny tekst do pobrania tutaj (zwz.zip - 702 KB)
 


Copyright © 2003-2005: Jerzy ociec Lamprecht